top of page

Pašlaik Free Riga kā iniciators vai partneris ir iesaistīts sekojošos sadarbības projektos:

AKTUĀLIE PROJEKTI

BASICC ( Building Alternative Skills for Creatives and Commons)

NOSLĒGTIE PROJEKTI

"Kultūras plānošana kā metode sociālai inovācijai pilsētā" (Cultural Planning as a Method of Urban Social Innovation);

"Alternatīvās būvju atdzīvināšanas vienības ALT/BAU" (Alternative Building Activation Units)

SADARBĪBAS PARTNERU TĪKLI

bottom of page