top of page
IMG_6647_edited.png

Mūsu recepte –
iesaistīties, lai panāktu
sabiedrībai vēlamas izmaiņas! 

bildīte.jpg

Mēs esam platforma, kas apvieno radošas un sociālas iniciatīvas, lai, kopīgi transformējot pamestas ēkas un teritorijas, jaunradītu tās par eksperimentālām vietām kultūrai un sociālajām inovācijām.

Biedrība FREE RIGA ir sabiedriska labuma organizācija, kuras pirmssākumos, 2013. gadā vairāki entuziasti no kultūras un pilsētpētniecības nozarēm sāka organizēt aktivitātes, lai atvērtu rīdziniekiem ēkas, kas netiek izmantotas un nodrošinātu telpas tiem, kas realizē sabiedrisku darbību – strādā kultūras jomā, palīdz sociāli mazāk aizsargātām sabiedrības grupām un maznodrošinātajiem, meklē jaunus risinājumus vai uzsāk inovatīvus projektus.

Darbojoties ar telpu pagaidu lietošanas modeli, esam aktivizējuši jau vairāk nekā 40 000 kvadrātmetrus tukšu telpu, iesaistot šo telpu lietotājus (rezidentus) ēku projektu un radošo kvartālu līdzattīstībā. Kopā ar mūsu rezidentiem, mēs veidojam sabiedrībai atvērtas, sociāli nozīmīgas telpas un aktivizējam apkaimes.

Šajā procesā esam saņēmuši atbalstu gan no iedzīvotājiem, gan Rīgas domes un dažādu jomu profesionāļiem.

Mēs mēģinām veikt uzlabojumus pilsētā, kas patīk ne tikai mums un rezidentiem, bet ir vajadzīgi arī citiem mūsu pilsētā.

Mūsu nolūks – padarīt pilsētu labāku.

bottom of page