top of page

FREE RIGA ēku projektu rezidenti jeb FREE RIGA inciatīvas, ir daudzveidīgas sabiedriskas, kultūras, mākslas organizācijas vai indivuduāļi, kuri ir daļa no Ēkas projekta kopienas un līdzdarbojas šī projekta attīstībā gan ar brīvprātīgu darbu, gan kopīgi veidotām iniciatīvām, veicinot sabiedrisko labumu.

Ēku projektus kūrejam tā, lai veicinātu reizdentu iesaisti lēmumu pieņemšanā par Ēkas projekta koncepta attīstību un kopīgu jaunu iniciatīvu veidošanu.

Piemēram, 2018. gada vasarā Lastādijas kvartālā radās Brīvbode (freeshop), kas  izveidojusies kā biedrības rezidentu iniciatīva un darbojas uz brīvprātības principa.

Brīvbode ir tikšanās vieta un mantu apmaiņas punkts Lastādijā, Turgeņeva ielā 13. Apmaiņai tiek pieņemts pieaugušo un bērnu apģērbs, apavi, grāmatas, sadzīves priekšmeti un mazā elektronika.

Brīvbode kļuvusi par nozīmīgu tikšanās punktu vietējai kopienai, tajā skaitā senioriem, maznodrošinātajiem, un citām marginalizētām grupām, esot ne tikai vieta, kur iegūt jaunas lietas, bet arī socializēties un veidot jaunas draudzības.

Šobrīd, jauna Brīvbode atvērta arī FREE RIGA ēku projektā V36 (Viskaļu iela 36).* Saistībā ar Covid 19 ierobežojumiem, šobrīd tikai ēkas rezidentu lietošanai.

bottom of page