top of page

Sabiedriska ēku pagaidu lietošana - pilsoniskās līdzdalības stiprināšana, sabiedriskā labuma un NVO sektora iespēju uzlabošana, neizmatnoto pašvaldības un valsts ēku revitalizācija.

sepl_1.jpg
sepl_2.jpg

Kopš 2021.gada sākuma esam uzsākuši Sabiedrības Integrācijas fonda finansētu projektu "Sabiedriska ēku pagaidu lietošana - pilsoniskās līdzdalības stiprināšana, sabiedriskā labuma un NVO sektora iespēju uzlabošana, neizmatnoto pašvaldības un valsts ēku revitalizācija".


Projekta mērķis  ir stiprināt pilsonisko līdzdalību un veicināt sabiedriskā labuma organizāciju iespējas iegūt lietošanā un apsaimniekot pašvaldības un valsts neizmantotās ēkas.

 

Projekta ietvaros NVO un ekonomiski mazāk nodrošinātajiem sektoriem vēlamies nodrošināt finansiāli pieejamas telpas un veidot sociālas darbības kompetenču centrus savu iniciatīvu īstenošanai un darbības nodrošināšanai.


Projekta uzdevumi un gaidāmie rezultāti:


1. Kvalitatīvi veikt interešu aizstāvību Rīgas domē un attiecīgajās ministrijās neizmantoto ēku atvēršanai pilsoniskajam un kultūras sektoram ar sabiedriskās pagaidu lietošanas modeļa palīdzību, rīkojot tikšanās ar dažādu departamentu pārstāvjiem, piealoties pēc iespējas visās saistošajās sēdēs, apspriešanās un darba grupās;


2. NVO foruma rīkošana, ietverot uz rezultātiem vērstas diskusijas par telpu un ēku pieejamību un NVO sektora vajadzībām attiecībā uz telpām;


3. Priekšlikumu izstrāde un iesniegšana Rīgas domē un attiecīgās ministrijās, lai veicinātu valstī un pašvaldību īpašumā esošo neizmantoto ēku revitalizāciju un izmantošanu sabiedriskā labuma un pilsoniskās līdzdalības stiprināšanai;


4. Pašvaldības ēkas izmantošanas pilotprojekta īstenošana, lai ilgtermiņā veicinātu NVO sektora iespējas izmantot pašvaldības un valsts īpašumus - nodrošinātu savu darbību, aktivitāšu ieviešanu un iespēju atrasties pēc iespējas tuvāk un sasniedzamāk savām mērķa grupām.

bottom of page