top of page

FREE RIGA ir iekāpusi jaunā starptautiskās sadarbības posmā un veido intelektuālos metodiskos materiālus pagaidu lietošanas jomā

BITU 2020-2022 projekta ietvaros kopā ar sadarbības partneriem

Who Are We

Kas ir #BITU?

Bridging Inclusive Temporary Use, BITU, ir ERASMUS+ KA205 projekts: stratēģiska sadarbība starp četrām STUN apvienības dalībniekorganizācijām (stuneurope.org/bitu), kas darbojas īstermiņa lietošanas jomā :

Institut for (X), Orhūsā, Dānijā,

Free Riga, Rīgā, Latvijā,

Communa Brussels, Beļģijā,

un Alte Mu, Ķīlē, Vācijā.

Projekta mērķis ir uzlabot jauniešu un kopienu iesaistīšanos savas apkaimes attīstībā, izmantojot pagaidu izmantošanu, projekta rezultāti paredzēti ikvienam, kam ir pieredze darbā ar jauniešu kopienām, pilsētplānošanu, pagaidu izmantošanu vai kopienas pārvaldību. Projekta laikā tika iesaistītit vairāk kā 98 cilvēki dažādās aktivitātēs gan Latvijā, Dānijā, Vācijā un Beļģijā laikā no 2020. gada novembra līdz 2022. gada decembrim.

Projekta laikā tiek izstrādāti četri BITU intelektuālie rezultāti, lai sasniegtu mērķus: pieejami 2023.gadā.

Izstrādes procesā ar materiāliem var iepazīties sazinoties ar FREE RIGA personīgi vai apmeklējot pasākumus.

IO1:  PAJAUTĀ! - Apkaimes iedzīvotāju iesaistīšana:

Uzrunājoša drukāta avīze ar vēlmi informēt par kultūras pasākumiem, pilsētvides attīstību ar aicinājumu piedalīties aptaujā un BITU apmācībās par iekļaujošo pagaidu izmantošanu. Apkaimes iedzīvotāju anketu piemēri izveidoti sadarbībā ar visām partnerorganizācijām, lai apzinātu kopienu un jauniešu iesaistīšanos un efektīvākos veidus, lai  uzrunātu sabiedrību un uzzinātu ko attīstīt nākotnē šajās apkaimens teritorijās, kādus pasākumus.

IO2: IESAISTIES! - Mentorings/ceļvedis darbam ar jauniešiem sociālās pagaidu lietošanas kontekstā.
Kad esat aktivizējis kopienas locekļus un runājis par līdzīgiem mērķiem un sapņiem, jums var rasties nepieciešamība izstrādāt metodes kopienas iesaistīšanai. Šajā rokasgrāmatā iekļautā apmācības metodika ir apkopota un izveidota jauniešu un kopienu vadītājiem, kuri vēlas uzzināt vairāk par to, kā atbalstīt savas kopienas. Šī grāmata ir balstīta uz BITU partnerorganizāciju 10 gadu pieredzi pagaidu lietošanas jomā.  Apmācības notiks Rīgā un Orhusā, Dānijā.

IO3: UZSĀC! - Sākuma komplekts, kurā iekļauti rīki, vadlīnijas, prakses piemēri (Trello darba virsma)

Projekta vadības rīks jaunu pagaidu lietošanas telpu un pārbūves zonu atvēršanai Sākuma komplekts ir “rīku kaste”, kas izstrādāta, lai palīdzētu jauniešiem organizēt un vadīt savus pagaidu lietošanas projektus sadarbīgā, radošā un efektīvā veidā. To izveidoja partneri četru mācību vizīšu laikā, un tas ir pieejams angļu valodā. Noskatieties mūsu apmācību un iegūstiet sākuma komplektu savam nākamajam pagaidu lietošanas projektam.

IO4: IEDVESMOJIES! - Rīku un labāko prakšu piemēri apvienoti inovatīvā nelielā iedvesmas grāmatā.

Ilgtspējīga sadarbība starp jauniešiem, NVO un pašvaldību, telpu un teritoriju kultūras un sociālās attīstības ekspertiem. Atgūstiet pilsētu ar palīgrīkiem un iedvesmu kopienas un pilsētas savienošanai pagaidu lietošanas platformā. Ceļvedī ir apkopojums ar mūsu viltīgākajiem trikiem un paraugpraksi mūsu kopienas lobēšanā "no apakšas" – par tiesībām uz pilsētu, par tiesībām uz mājokli un vietu radošajiem un nepieradinātajiem. Rīks domāts kā iedvesma kultūras un sociālajām pārmaiņām savā pilsētā.

Projekta rezultāti piejami 2023. gadā 

Pieraksties FREE RIGA jaunumiem

Ja esi ieinteresēts piedalīties projekta aktivitātēs, apmācībās, vai vēlies saņemt rezultātus, sazinies ar mums.

Ja esi jau sava projekta uzsākšanas stadijā, pievienojies STUN Europe Facebook grupai. 

IO1: Iedzīvotāju aptauja

NOSLEGUSIES 2021

  • Facebook
  • Twitter
  • Instagram
  • LinkedIn
bottom of page