top of page

ERASMUS+ projekta numurs: 2020-2-LV02-KA205-003429

#BITU PASĀKUMI
BRIGING INCLUSIVE TEMPORARY USE

BITU projekts ir stratēģiskā sadarbība starp

Institut for (X), Aarhus, Denmark, Free Riga, Riga, Latvia, Communa Brussels, Belgium, Alte Mu, Kiel, Germany,

 

Iesaistot jauniešieus un kopienu attīstībā stradājošos, kā arī pašvaldību pārstāvjus 2022.gadā tika realizēti pasākumi: pagaidu lietošanas kopienās, ar iespēju iepazīt dažādu jau realizēto projektu piemērus, ar praktisku apmācību pieredzi analizēt kopienu piedāvājumus un teritoriju attīstības iespējas pagaidu lietošanas jomā.  Projekta laikā tika iesaistīti vairāk kā 98 cilvēki dažādās aktivitātēs gan Latvijā, gan Dānijā, gan Vācijā un Beļģijā laika posmā no 2020.gada novembra līdz 2022. gada decembrim.

Apmācību kursi
pagaidu izmantošanas projektu uzsākšanai

Apmācības pagaidu lietošanas uzsākšanā notika Rīgā 2022.gada janvārī un Orhusā 2022.gada septembrī. 

Iesaistītie dalībnieki tika iesaistīti intelektuālo materiālu izstrādē un apmācīti: aptaujas anketu realizēšanā, avīzes veidošanā, metadoloģijā kā uzsākt projektu un Trello projektu rīka izmantošanā, kā arī veidots iedvemojošs pārskats par kopienas un pašvaldības iesaistīšanu savu projektu realizēšanā.

Apmācību laikā tika apmeklēti citi pagaidu lietošanas projekti, ko realizējušas sadarbības organizācijas.

Apmācību vizītes

Projekta laikā norisinājās četras starptautiskās vizītes, kur smelties pieredzi no partnerorganizācijām:

FREE RIGA demonstrēja savus projektus Rīgā: Viskaļi, Lastādija un Alksnājs, katrs savā attīstības stadijā

Communa demostrēja sociālo nozīmi kopienas attīstībā un sadarbībā ar pašvaldību

ALTE-MU demostrēja sava projekta attīstības plānus nākotnē veidojot papilus vietas rezidentiem, uzņēmumiem un pasākumiem

Institute for (X) Dānijā demostrēja savu tukšo teritoriju atgūstamības piemēru, izveidojot dārzu un kultūras uzplaukšanas vietu ar konteinerpilsētu pilsētas centrā.

Rezultātu izplatīšana

Pasākums 29.10.2022. noslēdza tiešo BITU rezultātu izplatīšanu, apzinot novertējumu un pielietojumu praktiskajiem intelektuālajiem materiāliem.

Pēc ERASMUS+ novertējuma tiks publiskoti šeit:

bottom of page