WhatsApp Image 2022-07-13 at 5.23.22 PM.jpeg

Pārmaiņas nāk!

Mēs, FREE RIGA, esam paraduši radīt pārmaiņas telpā, vidē, pilsētā. Šoreiz, mēs ienesīsim pārmaiņas mūsu organizācijā, jūlijā uzsākot īstenot projektu "FREE RIGA transformācija". 

 

Šī projekta mērķis ir nodrošināt profesionālu un iekļaujošu biedrības izaugsmes procesu, ieviešot praktiskus instrumentus biedrības attīstībai. 

 

Projekta galvenās aktivitātes ir pārmaiņu jeb transformācijas cikls no atsevišķos projektos balstītas organizācijas, bez koherentas misijas un centralizētas struktūras, uz vienotu, iesaistošu, efektīvu un labi pārvaldītu platformu neizmantoto ēku atvēršanai sabiedriskā labuma aktivitātēm. Projekts ietver tādas aktivitātes, kā organizācijas diagnostiku un pārmaiņu procesa plāna izstrādi, biedrības misijas un darbības plāna izstrādi, labas pārvaldības vadlīniju ieviešanu un transformācijas procesa novērtējumu, kā arī uz jaunās un vienotās misijas rīcības plāna balstītu “OPEN CALL” kampaņu rezidentu (telpu lietotāju), biedru un līdzekļu piesaistei.

 

Projektā izmantotā metode – Adizes Institute Worldwide izstrādātā organizācijas pārmaiņu vadības sistēma, kas tiek starptautiski pielietota no 1970. gada, īsteno organizāciju transformāciju procesus, spēcina darbinieku motivāciju un piedāvā labas pārvaldības vadlīnijas un sistēmas. 

 

Projekta rezultātā biedrība izstrādās spēcinātu misijas darba plānu, ilgtermiņa stratēģiju, kā arī mazinās darbinieku slogu ar efektīvām darba organizācijas sistēmām. Papildus tiks uzlabota iekšējā  komunikācija, kā arī veicināta kopienas piederības sajūta biedrības darbiniekiem un biedriem. Tiks piesaistīti vismaz 10 jauni, pastāvīgi telpu lietotāji (rezidenti).

Ilgtermiņā projekta īstenošana paplašinās biedrības pamatdarbību, spēcinās biedrības cilvēkresursus, veicinās jaunu biedru, t.s. reģionālo aktīvistu iesaisti biedrības mērķu īstenošanā, kā arī veidos regulāru un kvalitatīvu ārējo komunikāciju.

Vairāk par šo projektu uzzini ŠEIT